Inbjudan till B2B- möte den 8 oktober

Den 8-9 oktober 2019 kommer en delegation av ca 12 företag från Litauen till Linköping. Besöket är under ledning av Svenska Handelskammaren i Litauen och dess arbete att öka utbytet mellan svenska och litauiska företag. Företagen kommer från regionen kring staden Kaunas, vilken är en av Linköpings vänorter.

Näringsliv och Tillväxt inom Linköpings kommun arrangerar ett B2B event den 8/10 klockan 11:00-13:00. Tiden delas in i korta möten på 30 minuter där företag från Linköping/Östergötland får tillfälle att enskilt träffa företag ur den litauiska delegationen. Alla företagen från Litauen har ett uttalat intresse att träffa företag i Sverige för utbyte både som kunder men även samarbetspartner mm. Tanken är att under tiden hinna med att träffa 2-3 företag, beroende på inriktning. Se bilaga för företagsbeskrivningar

Deltagande svenska företag inbjuds även att närvara på kvällen från 17:30- i en nätverkskväll tillsammans med den litauiska ambassadören på Cleantech park i Linköping.
För mer information kring upplägg, frågor kontakta, Martin Sundström, Företagservice, Näringsliv och Tillväxt

Martin Sundström
Företagsrådgivare

Linköpings kommun
Kommunledningsförvaltningen
Näringsliv och tillväxt
581 81 Linköping
Besöksadress: Storgatan 58
Telefon: 013-26 25 55
E-post: martin.i.sundstrom@linkoping.se
www.linkoping.se