Litauen är det största och sydligaste landet i Baltikum och en demokratisk republik med väl fungerande samhällsorgan. Affärsklimatet har en nordisk prägel och nära samarbete mellan Sverige och Litauen sker inom flertalet EU-relaterade frågor och industrifrämjande program samt på företagsnivå.

Mer information här.