Med hjälp av Svenska handelskammaren i Litauen inledde Linköpingsföretaget RP Kontorsmöbler och det Litauiska företaget Vesida ett affärssamarbete som bland annat har bidragit till kortare leveranstider och minskad miljöpåverkan.

https://www.linkoping.se/businesslinkoping/nyheter-och-stories/rp/